29 maja odbyło się spotkanie robocze Wicestarosty Powiatu Gnieźnieńskiego Łukasza Scheffsa oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie Stanisława Dolacińskiego z Burmistrzem GiM Witkowo Krzysztofem Szoszorkiem, i jego zastępcą Pawłem Czarneckim. Spotkanie dotyczyło omówienia trwających inwestycji drogowych na terenie Gminy Witkowo. W trakcie objazdu zostały zweryfikowane dwie inwestycje.

Gminne inwestycje drogowe

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P - poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin". Jest to wspólna inwestycja prowadzona z Powiatem Gnieźnieńskim. W zakres zadania wchodzi poszerzenie drogi do 5,5 m oraz wykonanie nowej nakładki asfaltowej na całości odcinka.

Gminne inwestycje drogowe

Gminne inwestycje drogowe

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo". Podczas wizji w terenie omówiono lokalizację lamp solarnych, uczestniczono w badaniach nośności podbudowy pod wyniesione skrzyżowanie, a także dokonano analizy postępu prac.

Gminne inwestycje drogowe

Gminne inwestycje drogowe

Obydwie inwestycje są dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

tablica fundusze przebudowa drog gminnych