W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Ćwierdzin Pana Krzysztofa Szoszorka, w dniu 15 maja br. o godz. 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Ćwierdzinie odbyło się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury Pana Gerszona Płóciennika i Pana Tomasza Krzewińskiego.

Wybory uzupełniające na Sołtysa Sołectwa Ćwierdzin

W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych na Sołtysa Sołectwa Ćwierdzin wybrano Pana Gerszona Płóciennika, który otrzymał 30 głosów na 57 obecnych mieszkańców na zebraniu. Podjęto także uchwałę w sprawie zmiany lidera odnowy wsi, którym został Pan Gerszon Płóciennik.