W minioną niedzielę na Stadionie Miejskim i ulicach Witkowa odbyły się XVIII Szkolne Biegi Uliczne. Głównymi organizatorami tego wydarzenia byli: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Dyrektorzy Placówek Oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

XVIII Szkolne Biegi Uliczne

Nadrzędnym celem imprezy była popularyzacja biegów, jako najprostszej formy uprawiania sportu wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wszystko w myśl hasła: „Wynik to jedno, a udział to drugie". Biegi były także elementem kampanii profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszeniu dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży w myśl hasła: „Używkom mówimy nie – Biegom tak!!!".

Otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który witając zebranych życzył wszystkim zawodnikom zajęcia jak najlepszych miejsc. Włodarz Gminy zachęcał także rodziców i opiekunów do aktywnego spędzania wolnego czasu ze swoimi pociechami. Zawodnikom życzył z kolei wytrwałości, a zebranych prosił o doping.

XVIII Szkolne Biegi Uliczne

XVIII Szkolne Biegi Uliczne

XVIII Szkolne Biegi Uliczne
W XVIII edycji Biegów Ulicznych rywalizowano w kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne; oddzielnie dziewczęta i chłopcy. Łącznie w 22 rozegranych biegach wystartowało 427 zawodników.

Zawodnicy, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe medale, a trzech najlepszych – dyplomy oraz okolicznościowe koszulki. Wśród zawodników losowane były nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Największą atrakcją były jednak nagrody główne ufundowane przez sponsorów, losowane wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg.

W kategorii przedszkola maskotkę ufundowaną przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie wylosowała Jan Perlicki z Przedszkola Miejskiego „Bajka" w Witkowie.

XVIII Szkolne Biegi UliczneXVIII Szkolne Biegi Uliczne

XVIII Szkolne Biegi Uliczne
W kategorii klasy I-IIII szkół podstawowych rower ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Witkowie wylosowała Nadia Popławska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych rower ufundowany przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Witkowie wylosował Wojciech Wędzikowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adana Borysa w Witkowie, a w kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych i klas III szkół gimnazjalnych rower ufundowany przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie wylosował Mikołaj Tyczka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa.

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbył się „Rodzinny bieg stulecia dla Niepodległej", w którym wzięli udział zawodnicy i ich rodzice oraz opiekunowie specjalnie na ten bieg ubrani w stroje i akcenty w barwach narodowych. Bieg pilotował zawodnik sekcji żużlowej START Gniezno – Norbert Krakowiak. Następnie przy dźwiękach Hymnu Narodowego najmłodsi uczestnicy utworzyli napis „100". Specjalnie na ten bieg witkowski samorząd zakupił biało-czerwone chorągiewki.

XVIII Szkolne Biegi Uliczne

XVIII Szkolne Biegi Uliczne

XVIII Szkolne Biegi Uliczne

XVIII Szkolne Biegi Uliczne

Wszystkie dyplomy, medale i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego wręczali: Burmistrz Gminy i Miasta jego Zastępca – Łukasz Scheffs, Radni Rady Miejskiej: Marek Biadasz, Tadeusz Śliwecki, Marian Walczak, Marek Wiatrowski oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie – Tomasz Radacz.

XVIII Szkolne Biegi Uliczne

XVIII Szkolne Biegi Uliczne

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia imprezy, a szczególnie druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie za zabezpieczenie trasy biegów, nauczycielom wychowania fizycznego z Pawłem Piniarskim i Krzysztofem Nowińskim na czele za przygotowanie zawodników i techniczne przeprowadzenie biegów, Piotrowi Jóźwikowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej za prowadzenie spikerki zawodów, Marzenie Zielińskiej za opiekę medyczną, a Stefanowi Witulskiemu za pilotowanie biegów.

Raz jeszcze dziękujemy za pomoc Wszystkim zaangażowanym w organizację tego Wydarzenia, uczestnikom gratulujemy wyników. Już teraz zapraszamy również na kolejną edycję Biegów Ulicznych – Witkowo 2019.

Zapraszamy do galerii