Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składamy gratulacje i najserdeczniejsze życzenia dla całego zespołu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dziękujemy za Wasze nieustanne zaangażowanie w szerzenie czytelnictwa i promowanie kultury. Wasze wysiłki przyczyniają się do wzbogacenia naszego życia intelektualnego i kulturalnego, a także do rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Życzymy Wam dalszych sukcesów oraz inspirujących inicjatyw na rzecz rozwoju czytelnictwa i kultury.