7 maja 2024 r. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się zwołana przez Komisarza Wyborczego inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

I sesja Rady Miejskiej w Witkowie w kadencji 2024-2029

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, obrady prowadził najstarszy Radny Marian Walczak.

w sesja rm 1

Z wynikami wyborów do Rady Miejskiej i wynikach wyboru Burmistrza zapoznała zebranych Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Alicja Wentland

w sesja rm 2

w sesja rm 2

Następnie Radni i Burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie.

w sesja rm 2

w sesja rm 2

W głosowaniu tajnym Rada dokonała wyboru Pawła Roszyka na Przewodniczącego Rady i Gabrielę Szeszycką oraz Krzysztofa Chołodeckiego na Wiceprzewodniczących Rady. Po określeniu rodzajów Komisji, Rada ustaliła ich składy osobowe.

w sesja rm 6

w sesja rm 6

w sesja rm 6

 

Rada Miejska w Witkowie kadencji 2024-2029

 1. Roszyk Paweł – Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Szeszycka Gabriela – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
 3. Chołodecki Krzysztof – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 4. Biadasz Marek – Radny Rady Miejskiej
 5. Budzik Marek – Radny Rady Miejskiej
 6. Drzewiecki Jakub – Radny Rady Miejskiej
 7. Grabowska Elżbieta – Radna Rady Miejskiej
 8. Jóźwik Piotr – Radny Rady Miejskiej
 9. Kubasiak Tomasz – Radny Rady Miejskiej
 10. Robaszkiewicz Renata – Radna Rady Miejskiej
 11. Szymański Paweł – Radny Rady Miejskiej
 12. Walczak Marian – Radny Rady Miejskiej
 13. Wędzikowski Filip – Radny Rady Miejskiej
 14. Wiącek Marek – Radny Rady Miejskiej

 

Komisji Rewizyjna

1. Pani Elżbieta Grabowska - Przewodnicząca Komisji

2. Pan Tomasz Kubasiak - Z-ca Przewodniczącego

3. Pan Marek Biadasz - członek

4. Pan Filip Wędzikowski - członek

5. Pan Marek Wiącek - członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Pan Marek Wiącek - Przewodniczący Komisji

2. Pan Jakub Drzewiecki - Z-ca Przewodniczącego

3. Pan Marek Budzik - członek

4. Pan Paweł Szymański - członek

5. Pan Filip Wędzikowski - członek

 

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

1. Pani Gabriela Szeszycka - Przewodnicząca Komisji

2. Pan Paweł Roszyk - członek

3. Pani Elżbieta Grabowska - członek

4. Pani Renata Robaszkiewicz - członek

5. Pan Krzysztof Chołodecki - członek

6. Pan Marek Biadasz - członek

7. Pan Marian Walczak - członek

8. Pan Piotr Jóźwik - członek

 

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

1. Pan Tomasz Kubasiak - Przewodniczący Komisji

2. Pan Paweł Szymański - członek

3. Pani Renata Robaszkiewicz - członek

4. Pan Marek Wiącek - członek

5. Pan Filip Wędzikowski - członek

6. Pani Elżbieta Grabowska - członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

1. Pan Krzysztof Chołodecki - Przewodniczący Komisji

2. Pan Jakub Drzewiecki - członek

3. Pan Marek Budzik - członek

4. Pani Gabriela Szeszycka - członek

5. Pan Paweł Szymański - członek

6. Pani Renata Robaszkiewicz - członek

7. Pan Piotr Jóźwik - członek

8. Pan Marian Walczak - członek

9. Pan Tomasz Kubasiak - członek

 

Kolejna sesja Rady Miejskiej jest planowana na 20 maja br.

Zapraszamy do galerii