W bieżącym miesiącu na terenie gminy Witkowo odbyły się odbiory inwestycji drogowych, zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Zmodernizowane zostały drogi gminne w miejscowości: Chłądowo, Małachowo Kępe, Wiekowo i Witkówko.

w inwestycje-08-2018 01

w inwestycje-08-2018 01

w inwestycje-08-2018 01

w inwestycje-08-2018 01

w inwestycje-08-2018 01

W miejscowościach Chłądowo, Małachowo Kępe, Wiekowo w zakres robót wchodziło wykonanie korytowania pod konstrukcję jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego twardego, ułożenie nawierzchni asfaltowej w dwóch warstwach na łączną grubość 7 cm. Uzupełniono również oznakowanie pionowe i odtworzono przepusty pod drogami.

w inwestycje-08-2018 01

w inwestycje-08-2018 01

w inwestycje-08-2018 01

W miejscowości Witkówko wydłużono ciąg pieszy. W zakres prac wchodziło wykonanie koryta na głębokość 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Przygotowano także podbudowy z kruszywa łamanego twardego, wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Głównym celem w/w inwestycji jest m.in. poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

W odbiorach tych inwestycji udział wzięli: Burmistrz Gminy i Miasto Witkowo – Marian Gadziński, Radni Rady Miejskiej: Eugeniusz Czaplicki, Ireneusz Kwapich, Marek Wiatrowski, a także Sołtysi sołectw objętych planowanymi zadaniami.

w inwestycje-08-2018 01

w inwestycje-08-2018 01

w inwestycje-08-2018 01

Wykonawcą całości prac było konsorcjum FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „ANNA” ANNA BIAŁOBRZYCKA Lider konsorcjum oraz FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI partner konsorcjum. Koszt zrealizowanych inwestycji opiewa na łączną kwotę ok. 655 tys. Część zadania dotycząca przebudowy dróg gminnych w m. Chłądowo i Małachowo Kępe była dofinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego
w kwocie 118,5 tys.