12 września oddano do użytku nowe chodniki w miejscowościach Mielżyn, Dębina oraz Witkowo przy ul. Jasnej. Jest to już kolejna inwestycja drogowa w tym roku.

W miejscowości Mielżyn wydłużono istniejący chodnik o 200 m do samego cmentarza. Dodatkowo na końcu nowopowstałego odcinka urządzono przejście dla pieszych.

chodnik1 4

chodnik1 4

Dzięki kontynuacji zadania z poprzednich lat kolejne 200 m nowego chodnika w m. Dębina stworzyło jego mieszkańcom możliwość bezpiecznego dojścia do placu zabaw. Dodatkowym elementem bezpieczeństwa na tym odcinku są bariery wygrodzeniowe na łuku drogi.

chodnik1 6

chodnik1 5

chodnik1 2

Na ul. Jasnej w m. Witkowo pobudowano natomiast chodnik na 25 m. Zadanie to poprawi bezpieczeństwo m in. korzystającym z przedszkola zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II. Dotychczas komunikacja piesza odbywała się bowiem ulicą. Dzięki nowej inwestycji całkowicie odseparowano ruch pieszy od ruchu kołowego.

chodnik1 1

Głównym celem w/w inwestycji była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

W odbiorach tych inwestycji udział wzięli: Burmistrz Gminy i Miasto Witkowo – Marian Gadziński, Radni Rady Miejskiej: Eugeniusz Czaplicki oraz Marek Biadasz, a także Sołtysi danych wsi.

Wykonawcą całości prac było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WODKAN Tadeusz Szustek z Gniezna.
Koszt zrealizowanych inwestycji opiewa na łączną kwotę ok. 159 tys.