21 stycznia br. Samorząd Gminy i Miasta uczcił 79. rocznicę wyzwolenia Witkowa spod okupacji hitlerowskiej. Z tej okazji przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich oraz Obelisku Stanisława Gaworzewskiego zapalono znicze.

projekt bez nazwy 1 maly

Oswobodzenia Witkowa dokonały wjeżdżające od strony Powidza oddziały 1 Armii Pancernej Gwardii generała Michaiła Katukowa. Po krótkiej potyczce z Niemcami, jaka miała miejsce w okolicach nieistniejącego kościoła ewangelickiego, Rosjanie ruszyli śpiesznie w stronę Gniezna.