Witkowo i okolice zyskały nowe oraz przebudowane chodniki. Pierwszą z inwestycji zrealizowano na ulicy Cmentarnej w Witkowie za kwotę 93.942,18 zł.

Przebudowano również chodnik w Jaworowie, przełożono nawierzchnię wraz z montażem nowych krawężników i obrzeży za cenę 54 434,88 zł. W ramach budżetu gminy i realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego przebudowano także chodnik w Witkówku za kwotę 39 717,71 zł.

w chodnik1nn

Ponadto infrastrukturę drogową wzbogacono w Sokołowie, gdzie powstało 7 nowych zjazdów na łączną kwotę 14 657,61 zł. Zmiany nastąpiły także przy ul. Słonecznej w Witkowie (przy tężni), gdzie powstał fragment chodnika, koszt zadania wyniósł 28 045,23 zł.