27 października w  Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie  odbyła się 13. Konferencja z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego” pod hasłem „Bioróżnorodność zbiorowisk antropogenicznych na obszarach chronionych” zorganizowane przez Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Za nami 13.edycja konferencji

Za nami 13.edycja konferencji

Spotkanie w formule konferencji było dobrą okazją do wymiany wiedzy pomiędzy przedstawicielami nauki, administracją oraz uczniami.  Atrakcyjne tereny Powidzkiego Parku Krajobrazowego kryją duży potencjał, społeczeństwo się rozwija ale przy tym należy też wiedzieć, jak nie szkodzić środowisku. Ważny jest zrównoważony rozwój.

Za nami 13.edycja konferencji

Za nami 13.edycja konferencji

Za nami 13.edycja konferencji

Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowano tematy:

- Bioróżnorodność zbiorowisk antropogenicznych na obszarach chronionych, prof. Julian Chmiel, Wydział Biologii, UAM, Poznań

- Rekultywacja na terenach po górniczych w rejonie Konina. prof. UPP dr hab. inż. Krzysztof  Otremba, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Zakład Rekultywacji .

- Pochodzenie roślin synantropijnych, prof. UAM dr hab. Zbigniew Celka, Wydział Biologii, UAM,  Poznań

- Torfowiska jako archiwa dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego - przemiana ekosystemów, zmian bioróżnorodności, rozwoju krajobrazu kulturowego. Przypadek rezerwatu Żurawiniec funkcjonującego  w warunkach zurbanizowanych. prof. UAM dr hab. Mirosław Mokohonienko, Instytut Geologii i  Geoinformacji, UAM, Poznań

-Problematyka ochrony rolniczego krajobrazu kulturowego oraz zanikania związanych z nim  gatunków flory. Dr Katarzyna Jasińska, Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Słupcy

- Co robi ekolog w krajobrazie rolniczym? mgr Rafał Łęcki, Firma Edukacyjna „Zielona Mysz”,Leszno.

-Wierzby głowiaste, ich funkcja biocenotyczna, krajobrazowa i użytkowa: odtwarzanie zadrzewień  wierzbowych z żywokołów. Artur Golis, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań

Na zakończenie konferencji wręczone zostały nagrody za konkurs plastyczny pn.: „Piękno chwastów polskich pól”. Nagrody ufundowane m.in. przez Stowarzysznie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Konferencja została dofinansowana przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Transmisja dostępna jest na profilu Facebookowym Stowarzyszenia:

1 część https://fb.watch/g_XwqmLPVI/

2 część https://fb.watch/g_XxTQemCT/