Informujemy, że Gmina i Miasto Witkowo wyłączyła część lamp oświetlenia ulicznego na terenie Witkowa na ulicach:

Bajecznej

Czerniejewskiej

Gnieźnieńskiej

Kosynierów Miłosławskich

Lotniczej

Mickiewicza

Nowej

Osiedlowej

Park Kościuszki

Piastowskiej

Piwnej

Pogodnej

Polnej

Powstańców  Wielkopolskich

Poznańskiej

Pułkownika Hynka

Radosnej

Słowiańskiej

Stary Rynek

Warszawskiej

Wojska Polskiego

Wrzesińskiej – do Boiska ORLIK

Żwirki i Wigury

Na ww. ulicach Gmina zapewnia punkty oświetleniowe na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych. W pozostałych przypadkach wyłączono co drugą lampę.

Na pozostałych liniach oświetleniowych wprowadzono przerwę w świeceniu lamp od godziny 24:00 do 5:00.

w dji 0647axx

Jednocześnie informuje się, że w niektórych przypadkach, ze względu na dofinasowanie z programów unijnych i zobowiązań z tego wynikających, nie ma możliwości dokonywania zmian w funkcjonowaniu poszczególnych linii oświetleniowych.