Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie informuje mieszkańców, że od 1 grudnia br. upoważnieni pracownicy Ośrodka mogą odwiedzić osoby, które złożyły wniosek o przyznanie dodatku węglowego, a jeszcze nie otrzymały dofinansowania. Celem wizyty jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na okoliczność potwierdzenia:

  • czy wnioskodawca zamieszkuje i gospodaruje pod wskazanym adresem?
  • czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku węglowego
  • czy pod wskazanym adresem gospodaruje więcej niż jedno gospodarstwo
  • czy zamieszkujący pod tym adresem gospodarują w odrębnych lokalach?
  • czy jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla odrębnego lokalu do 30.11.2022 r.

w domaaa

W razie wątpliwości dotyczących tożsamości osób podających się za pracowników MGOPS należy zachować ostrożność i poprosić o okazanie stosownej legitymacji.