Podaje się do wiadomości mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo, że zgodnie z "Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2022" w dniu 24 listopada 2022 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening elementów wchodzących w skład tych systemów. W związku z powyższym 24 listopada w godzinach od 8 do 18 mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.

Burmistrz Gminy i Miasta
Marian Gadziński

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe