Zakończono realizację zadania pod nazwą „Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc”.

Inwestycja obejmowała rewitalizację terenu gminnego i doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc. W ramach prac utwardzono teren boiska sportowego do gry w  koszykówkę i siatkówkę. Ponadto zamontowano piłkochwyty i wyposażono boisko oraz zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej. Z myślą o najmłodszych wyposażono plac zabaw dla dzieci. Wizualny wpływ na otoczenie mają również elementy małej architektury: ławki, palenisko do ogniska, stół do gry w piłkarzyki i szachy. Nasadzono również krzewy oraz utwardzono kostką teren siłowni zewnętrznej. Koszt całego zadania to kwota 189.889,83 zł.

w img 2815gggav

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” w wysokości 50.000,00 zł. Co warte podkreślenia, w  projekcie istotna była praca i czynne zaangażowanie mieszkańców Sołectwa. Zakończona inwestycja poprawi wizerunek wokół świetlicy wiejskiej.

Celem projektu jest podniesienie walorów rekreacyjnych wsi, poprawa estetyki miejscowości oraz integracja mieszkańców, poprzez stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu.

w 2 logo wow 2020 internethhhh