W listopadzie br. na terenie Gminy Witkowo realizowano zadanie polegające na nasadzeniu nowych drzew przy drogach gminnych, ulicach i na terenach zieleni miejskiej. Łącznie posadzono 81 drzew różnych gatunków, w tym lipy, jesiony, jarzębiny, kasztanowce i głogi.

w img 20221110 121525

Drzewa posadzono w Witkowie na terenie parku miejskiego przy ul. Poznańskiej oraz w jego otoczeniu, w parku przy ul. Wrzesińskiej, na terenie zieleni przy ul. Łąkowej, przy ul. Poznańskiej i Warszawskiej, a także przy drogach gminnych w m. Małachowo Złych Miejsc, Ćwierdzin, Małachowo Szemborowice i Mąkownica.

Drzewa zostały opalikowane, a przy drogach gminnych dodatkowo zabezpieczone siatką przed zwierzętami. Prace związane z sadzeniem drzew wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

Drzewa wraz z palikami zakupiono od Gospodarstwa Ogrodniczo-Szkółkarskiego Bolesław Łakomski z Sompolna za kwotę ok. 20.000,00 zł.

Nowe nasadzenia wpłyną korzystnie na stan środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Witkowo.