Informuję, że Gmina i Miasto Witkowo wyłączyła część lamp oświetlenia ulicznego na terenie Witkowa na ulicach:

Bajecznej

Czerniejewskiej

Gnieźnieńskiej

Kosynierów Miłosławskich

Lotniczej

Mickiewicza

Nowej

Osiedlowej

Park Kościuszki

Piastowskiej

Piwnej

Pogodnej

Polnej

Powstańców  Wielkopolskich

Poznańskiej

Pułkownika Hynka

Radosnej

Słowiańskiej

Stary Rynek

Warszawskiej

Wojska Polskiego

Wrzesińskiej – do Boiska ORLIK

Żwirki i Wigury

Na ww. ulicach Gmina zapewnia punkty oświetleniowe na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych. W pozostałych przypadkach wyłączono co drugą lampę.

Przerwy nocne, trwające od godziny 24:00 do 5:00 wprowadzono na liniach oświetleniowych w:

Chłądowie (od nr posesji 28)

Gaju (od Stanicy)

Królewcu (teren całej wsi)

Małachowie-Złych Miejsc (od nr posesji 67 – skrzyżowanie z droga wojewódzka)

Wiekowie (od nr posesji 8c).

Pozostałe linie oświetleniowe nie stanowią własności Gminy i Miasta Witkowo. W chwili obecnej trwają rozmowy z właścicielem pozostałej infrastruktury oświetleniowej o przerwach nocnych w świeceniu lamp.

w photo 6554112 dji 512 jpg 4243315 0 202195234940 photo originalq