28 października br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak na budowę kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami oraz odcinka sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Słonecznej w Witkowie.

w dsc 1515mmm

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego za wykonanie prac otrzyma wynagrodzenie w kwocie 442 851, 32 zł brutto. Inwestycja zostanie wykonana do końca 2022 roku.