W dniu Wszystkich Świętych wspominamy naszych bliskich, znajomych, przyjaciół. Pomimo, że nie ma ich już wśród nas, pamięć po nich nigdy nie zgaśnie. Mimo upływającego czasu, pozostawili nam spuściznę w postaci bezcennej wiedzy i nauki. Samorząd Gminy i Miasta Witkowo, w dniach pełnych nostalgii i zadumy, pamięta o tych, którzy przez lata przyczyniali się do rozwoju naszej małej Ojczyzny.

w wsjpg

Nieżyjący samorządowcy, m.in.:

Naczelnik Miasta i Gminy – Kazimierz Szuba

Pierwszy Burmistrz Gminy i Miasta – Leon  Byttner

Zastępca  Burmistrza Gminy i Miasta – Mieczysław Kownacki

Burmistrz Gminy i Miasta – Krzysztof Szkudlarek

Radni Rady Miejskiej, m.in.:

Tadeusz Kwaśnik

Włodzimierz  Frączkowiak

Grzegorz Wywiał

Jacek  Kowalski

Jan  Przychodzki

Zdzisław Pankowski

Ireneusz Kubiak

Henryk Mucha

Krzysztof Adamczak

Przewodniczący Zarządów Osiedli i Sołtysi, m.in.:

Jan Bar

Bronisław Tomczak

Kazimierz Kaźmierczak

Adolf Pławczyk

Zenon Gąsiorowski

Leonard  Marciniak

Tadeusz  Przybylski

Franciszek  Cieślicki

Stanisław  Janas

Czesław  Starczewski

Tadeusz  Chorn

Teofil  Robaszkiewicz

Ewa Wiatrowska

Zygmunt Krall

Bernard Kopacki

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta, m.in.:

Marian Gradek

Czesław Herman

Władysław Łyskawa

Stanisława Roy

Danuta Rypczyńska

Jan Tomczak

Irena Walczak

Maria Wentland

Tadeusz Bartkowiak

Stanisław Grzelak

Maria Lewińska

Genowefa Trudzińska

Ryszard Nadowicz

Społecznicy, Samorządowcy, Działacze m.in.:

Ksiądz Kanonik Heliodor Jankiewicz – Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Witkowo

Stanisław Flieger – Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Witkowo

Maciej  Barszcz – Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Witkowo

Hieronim Blaszyński (w latach 80-tych wieloletni sołtys Malenina i Poseł na Sejm dwóch kadencji)

Marian Rzepecki, który w latach 80-tych pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy w Witkowie

Czesław Kneblewski, który w latach 80-tych pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy w Witkowie

Helena Biegalska, Marian Jędrzejak, Adam Zdzuj – członkowie Gminnego Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”

Ludwik Rajzel – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Kulturalno-Rehabilitacyjnego „Promyk”