20 października br. odbyła się XLV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Tematem sesji było dokonanie zmian w budżecie Gminy i Miasta Witkowo na rok 2022 r., w związku z wpływem środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego oraz na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn.”Wsparcie dla gminy powiatu gnieźnieńskiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegającego na zapewnieniu ochotniczym strażom pożarnym sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności”.

w dsc 1178sesja