W związku z trwającymi pracami drogowymi na ul. Jana Pawła II w Witkowie, od 22 września planowane są roboty związane z układaniem nawierzchni asfaltowej. Wobec powyższego powstaną kilkugodzinne utrudnienia w ruchu drogowym łącznie z czasowym zamknięciem dojazdu do obiektów handlowych i posesji.

Jana Pawła II1

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.