Drodzy mieszkańcy, partnerzy społeczni i gospodarczy, na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXV/198/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zmienionej uchwałą Nr XXXI/247/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 września 2021 r., uchwałą Nr XXXVIII/302/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. i uchwałą Nr XLII/319/2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lipca 2022 r. przedkładam projekt „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030” i informuję o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030”.

w strategia 2021

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030” oraz umożliwienia mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 5 września 2022 roku w formie pisemnej za pomocą Formularza zgłaszania uwag do projektu: „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030”, poprzez zgłaszanie uwag i propozycji zmian.

Wypełnione i podpisane Formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przesyłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, przez e-PUAP, lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030” jest dostępny:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl,

2) na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl,

3) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, w Biurze Informacji w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu.

Niezłożenie uwag i propozycji zmian do projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030” w terminie do dnia 5 września 20222 r. uważa się za rezygnację z ich przedstawienia.

Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo