Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Przed Nami kolejna już piąta edycja budżetu obywatelskiego. Na realizację zadań własnych Gminy wskazanych przez mieszkańców tym razem przeznaczona została również kwota 150 000,00 złotych. W okresie od 15 czerwca do 16 sierpnia 2022 r. mieszkańcy naszej gminy mogą zgłaszać projekty budżetu obywatelskiego. Każdy zgłoszony projekt musi zdobyć poparcie przynajmniej 10 osób, zawierać opis projektu, przybliżony kosztorys i lokalizację. Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane przez Komisję składającą się z pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, a gotowa lista zostanie poddana pod głosowanie. Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury związanej z budżetem obywatelskim można znaleźć poniżej.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marian Gadziński

 Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.

Kampania informacyjna

Od 15 czerwca 2022 r. przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok

2.

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok

Od 15 czerwca do 16 sierpnia 2022 r.

3.

 

Weryfikacja złożonych projektów przez powołaną Komisję i podanie do publicznej wiadomości projektów, które przeszły pozytywną weryfikację

Do 9 września 2022 r.

4.

Głosowanie

Od 15 do 30 września 2022 r.

5.

Planowane ogłoszenie wyników

Do 20 października 2022 r.

6.

Wpisanie zwycięskich projektów do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2023 rok

Do 15 listopada 2022 r.