Dobiegł końca projekt „Pływam dalej” będący kontynuacją zajęć z zakresu programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Przedsięwzięcie zainicjowane i przeprowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Witkowie było adresowane do dzieci w wieku od 10 do 14 lat mieszkających na terenie Gminy Witkowo. Polegało ono na doskonaleniu zdobytych umiejętności pływackich oraz poznawaniu nowych stylów pływackich takich jak: dowolny i styl klasyczny.

w dsc 3951nnn

Projekt składał się z 10 wyjazdów na basen. Podstawowym i najważniejszym celem projektu był wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów, a w szczególności opanowanie przez nich podstawowych umiejętności pływackich. „Pływam dalej” było także alternatywą dla niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych i często biernego wypoczynku w czasie wolnym. Ponadto zajęcia wpłynęły na zniwelowanie negatywnych skutków pandemii.

w dsc 3930bb

Partnerem i współfinansującym projekt był Samorząd Gminy i Miasta Witkowie. Uroczyste podsumowanie z udziałem Burmistrza Mariana Gadzińskiego, opiekunów, instruktora Czesława Nowaczyka, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego Anny Jędrzejczak, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Tomasza Deskowskiego odbyło się 3 czerwca na terenie hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Czerniejewskiej.  Podczas wydarzenia uczestnicy otrzymali upominki oraz certyfikaty zwieńczające ich udział w projekcie.

w dsc 3932ggg