Z okazji Dnia Bibliotekarza składamy serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za codzienną pracę na rzecz czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo. Dziękujemy za wkład w rozwój życia kulturalnego Ziemi Witkowskiej oraz integrowanie lokalnej społeczności. Życzymy kolejnych pokoleń czytelników, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz niesłabnącej pasji w niezwykle ważnej misji. 

Bibiloteka 2022