w crayons 1445053 960 720

Wszystkim przedszkolakom z terenu Gminy i Miasta Witkowo, ich rodzicom i opiekunom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji przypadającego dzisiaj Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

Przy tej okazji nie zapominamy o tych, którzy czuwają nad rozwojem naszych najmłodszych mieszkańców – nauczycielach oraz pracownikach niepedagogicznych przedszkoli.

Samorząd Gminy i Miasta Witkowo