21 stycznia br. Samorząd Gminy i Miasta uczcił 77. rocznicę wyzwolenia Witkowa spod okupacji hitlerowskiej. Z tej okazji przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich oraz Obelisku Stanisława Gaworzewskiego wywieszono biało-czerwoną flagę i zapalono znicze.

77wyzwolenie

Oswobodzenia naszego miasta dokonały wjeżdżające od strony Powidza oddziały 1 Armii Pancernej Gwardii generała Michaiła Katukowa. Po krótkiej potyczce z Niemcami, jaka miała miejsce w okolicach nieistniejącego kościoła ewangelickiego, Rosjanie ruszyli śpiesznie w stronę Gniezna.

77wyzwolenie2

Pamiętamy.