17 września 1939 roku doszło do napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Realizując ustalenia tajnego aneksu do Paktu Ribbentrop-Mołotow Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zajął wschodnie tereny II Rzeczypospolitej w istotny sposób przyczyniając się do przyspieszenia klęski polskich wojsk walczących z armią III Rzeszy.

70. rocznica napaści Radzieckiej na Polskę

Dla upamiętniania tej tragicznej rocznicy i ofiar, które w konsekwencji przyniósł napad Rosji Radzieckiej przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Witkowa na czele z Burmistrzem Gminy i Miasta – Marianem Gadzińskim złożyli przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich okolicznościową wiązankę kwiatów. Zapłonęły tam również znicze.