23 września w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z autorami złożonych projektów Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Miało ono na celu ustalenie kolejności projektów, które wpłynęły do naszego Urzędu i przeszły pozytywną weryfikację formalno-merytoryczną na Karcie do głosowania. Losowaniu podlegały 4 złożone wnioski.

BO2022

Poniżej prezentujemy wszystkie projekty wraz z krótkim opisem, w ustalonej kolejności:   

Lp.

Tytuł zadania

Lokalizacja

Charakterystyka

Szacunkowy koszt

1.

Wizytówka wsi

Malenin

Projekt obejmuje uporządkowanie działki, położonej w miejscowości Malenin, czyszczenie stawu,  zamontowanie altany drewnianej, ławek parkowych i wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową. W ramach zadania planowane jest utworzenie miejsca spotkań, odpoczynku nie tylko dla mieszkańców ale również dla osób przyjeżdżających do Malenina.

32 338,70 zł

2.

Rodzinny Park Odkrywców na terenie Miasta i Gminy Witkowo

Witkowo, ul. Wrzesińska

Projekt obejmuje urządzenie ogólnodostępnego, edukacyjnego Rodzinnego Parku Odkrywców, składającego się z 9 interaktywnych urządzeń (naukowy Hex, Panel muzyczny, Armata powietrzna, Film animowany, Głuchy telefon, Kołyska Newtona, Peryskop, Eko-memory i Rury deszczowe).

143 134,46 zł

3

ATRAKCYJNE STREFY ODPOCZYNKU, SPORTU I REKREACJI. Budowa street workout, mini rampy, zjazdu linowego (tyrolka) oraz huśtawek i ławko-huśtawek

Witkowo Plac zabaw ul. Słowackiego, Plac zabaw ul. Mickiewicza, Skate park ul. Czerniejewska 

Projekt obejmuje budowę:

  • siłowni zewnętrznej street workout-u składającej się z drążków, poręczy, drabinek i ławeczek, pozwalających na wykonywanie treningu siłowego i ćwiczeń gimnastycznych na placu zabaw, przy ul. Słowackiego,
  • strefy odpoczynku i rekreacji składającej się ze zjazdu linowego (tyrolki), huśtawek dla dzieci i ławo-huśtawek dla dzieci i dorosłych na placu zabaw, przy ul. Mickiewicza,
  • mini rampy do istniejącym skate parku, przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie.  

149 315,00 zł

4

Skuteczni strażacy to bezpieczna gmina – Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP

OSP Witkowo, OSP Skorzęcin, OSP Ruchocinek, OSP Gorzykowo

Projekt obejmuje doposażenie 4 jednostek OSP, działających na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprzęt ratowniczy, niezbędny podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i podejmowanych działaniach pomocowych dla mieszkańców, w tym: kompresor do napełniania butli wraz z osprzętem, przyczepkę DMC z plandeką, namiot pneumatyczny z osprzętem, kamerę termowizyjną, ubrania specjalne i ubrania koszarowe, rozpieracz, pompę szlamową i motopompę pływającą.   

150 000,00 zł

 

Przed nami najważniejszy etap tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego – głosowanie, które odbywać się będzie w okresie od 1 do 15 października 2021 roku, a  Karty do głosowania mogą zostać przekazane w następujący sposób:

1) wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:

- Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,

- Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,

- Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38,

- Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47, 

- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, (Budynek A i Budynek B)

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul. Warszawskiej 29,

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.

2) przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,

3) drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia: witkowo.pl/galeria/