Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Przed Nami kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Na realizację zadań własnych Gminy wskazanych przez mieszkańców tym razem przeznaczona została kwota 150 000,00 złotych. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. mieszkańcy naszej gminy mogą zgłaszać projekty budżetu obywatelskiego. Każdy zgłoszony projekt musi zdobyć poparcie przynajmniej 10 osób, zawierać opis projektu, przybliżony kosztorys i lokalizację.

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane przez Komisję składającą się z pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, a gotowa lista zostanie poddana pod głosowanie. Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury związanej z budżetem obywatelskim można znaleźć poniżej.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marian Gadziński

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.

Kampania informacyjna

Od 15 czerwca 2021 r. przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok

2.

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2022 rok

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r.

3.

Weryfikacja złożonych projektów przez powołaną Komisję

Do 15 września 2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości projektów, które przeszły pozytywną weryfikację

Do 30 września 2021 r.

5.

Głosowanie

Od 1 do 15 października 2021 r.

6.

Planowane ogłoszenie wyników

Do 22 października 2021 r.

7.

Wpisanie zwycięskich projektów do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na rok 2022

Do 15 listopada 2021 r.