Punktualnie o godzinie 11:00 przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Witkowie rozległy się syreny, a następnie z głośników popłynął komunikat radiowy, który 79 lat temu obwieścił całej Polsce wybuch wojny. Zaraz po tym rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.

79. rocznica wybuchu II wojny światowej w Witkowie

W taki sposób wspólnota Witkowa rozpoczęła obchody kolejnej już rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na uroczystość patriotyczną przybyły liczne delegacje i Poczty sztandarowe. Nie zabrakło kombatantów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz młodzieży. Wartę Honorową zaciągnęło Bractwo Kurkowe.

79. rocznica wybuchu II wojny światowej w Witkowie

79. rocznica wybuchu II wojny światowej w Witkowie

W okolicznościowym wystąpieniu Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Łukasz Scheffs podkreślił nie tylko tragizm tamtych wydarzeń, ale i heroizm obrońców Ojczyzny, ich męstwo i ofiarę. Mówił również o konieczności kultywowania pamięci o przeszłości i jasnej wizji na przyszłość. Wspomniał także o tych, którzy żyjąc na witkowskiej ziemi poświecili własne życie w obronie kraju. Zastępca Burmistrza mówił o potrzebie nowego patriotyzmu, który nie ogranicza się do celebrowania świąt i uroczystości, ale przejawia się w codziennej pracy dla dobra ogółu.

79. rocznica wybuchu II wojny światowej w Witkowie

79. rocznica wybuchu II wojny światowej w Witkowie

Tuż po wystąpieniu Zastępcy Burmistrza zapadła minuta ciszy, a następnie przybyłe delegację złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów. Zapłonęły również znicze. W ten sposób lokalna społeczność kolejny raz uczciła pamięć poległych i oddała hołd walczącym o wolność kraju.

79. rocznica wybuchu II wojny światowej w Witkowie

79. rocznica wybuchu II wojny światowej w Witkowie

Wszystkim przybyłym na tę Uroczystość w imieniu witkowskiego samorządu bardzo serdecznie dziękujemy za obecność.

Zapraszamy do galerii