27 maja br. odbyła się uroczysta Msza święta w intencji zmarłych samorządowców z Gminy i Miasta Witkowo, a także z okazji 30. Rocznicy Odrodzenia Samorządu Terytorialnego.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

28 maja br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się kolejna, XIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie. W związku z przypadającym 27 maja „Dniem Samorządu Terytorialnego”  Burmistrz – Marian Gadziński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Piotrem Jóźwikiem złożyli życzenia wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym i Sołtysom.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych samorządowców.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XIX/151/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo”.

- uchwałę Nr XIX/152/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”.

- uchwałę Nr XIX/153/2020 w sprawie ustalenia zasad korzystania z kąpieliska i plaży na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

- uchwałę Nr XIX/154/2020 w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

- uchwałę Nr XIX/155/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo-Skorzęcin”.

- uchwałę Nr XIX/156/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 735 z 17.01.2020r.).

- uchwałę Nr XIX/157/2020 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- uchwałę Nr XIX/158/2020 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2020 rok.

www.witkowo.esesja.pl

Kolejna sesja planowana jest na dzień 25 czerwca 2020 r.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Z okazji 30. Rocznicy Odrodzenia Samorządu Terytorialnego wydano dodatek do Witkowskich Wiadomości Samorządowych. Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej publikacji.

 30. Rocznica Odrodzenia Samorządu Terytorialnego