Z powodu pandemii koronawirusa ograniczone zostały kontakty Sołtysów z mieszkańcami.

W związku z tym zobowiązania podatkowe na rzecz Gminy Witkowo z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości oraz leśnego za 2020 rok należy wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo - Bank Spółdzielczy w Witkowie 11 8538 0002 0000 0677 2000 0002 w terminach wynikających z decyzji ustalających wysokość podatku.

Przypominam, że termin najbliższej raty przypada na dzień 15 maja 2020 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński

komunikat