Dnia 9 kwietnia odbyła się telekonferencja z dyrektorami placówek oświatowych zorganizowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego.

Telekonferencja z dyrektorami placówek oświatowych

Telekonferencja z dyrektorami placówek oświatowych

Podczas wideo spotkania omówiono sprawy związane z:

  • bieżącym funkcjonowaniem szkół w okresie epidemii,
  • realizacją programu dla szkół podstawowych „Zdalna Szkoła”,
  • przygotowaniem arkuszy organizacyjnych placówek na rok szkolny 2020/2021
  • wydatkami szkół w okresie od 14.03.2020 r.