11 marca w całym kraju obchodzono Dzień Sołtysa. Z tej okazji odbyło się spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli Gminy i Miasta Witkowo. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziński powitał serdecznie wszystkich Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, oraz zaproszonych gości w osobach: Sylwię Sinecką Doradcę Klienta ds. ubezpieczeń - Urząd Pocztowy w Gnieźnie, Pawła Gronczewskiego - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie, Ryszarda Nowakowskiego – Prezesa Gminnej Spółki Wodnej, Marka Wiatrowskiego – Zastępcę Burmistrza, Piotra Jóźwika – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie, Skarbnik GiM - Halinę Rzepecką oraz Sekretarza GiM - Alicję Wentland.

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślił rolę i zaangażowanie Sołtysów w lokalne działania oraz współpracę z mieszkańcami sołectw i witkowskim samorządem. 

Następnie wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie - Piotrem Jóźwikiem złożyli Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich, oraz Przewodniczącym i Członkom Zarządów Osiedli gratulacje i życzenia, życząc zdrowia, szczęścia i optymizmu oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jaki i zawodowym oraz pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu wszelkich spraw dotyczących lokalnych społeczności.

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

Burmistrz odczytał też życzenia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy i kandydata na Prezydenta RP Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Narada z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa stała się także okazją do uhonorowania zasłużonych Sołtysów Gminy i Miasta Witkowo „Statuetką Rycerza Wita”. To wyróżnienie zostało przyznane Panu Romanowi Rolewiczowi – Sołtysowi Sołectwa Czajki oraz Panu Tomaszowi Przychodzkiemu Sołtysowi Sołectwa Wiekowo.

Wręczenia dyplomów i statuetek wyróżnionym sołtysom nastąpi podczas uroczystej sesji w dniu 28 maja 2020 roku.

W nawiązaniu do życzeń Burmistrza, Przewodniczący Koła Sołtysów – Bernard Kopacki podziękował za zorganizowanie uroczystego spotkania z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli. Złożył także okolicznościowe życzenia z okazji „Dnia Kobiet”.

W czasie spotkania Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zostali zapoznani z wynikającymi z porządku obrad informacjami.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie przedstawił sprawy związane z zapobieganiem chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczaniem. Wystąpienie dotyczyło w szczególności afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy.

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

Informację na temat ubezpieczeń rolniczych przedstawiła pani Sylwia Sinecka.

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

Burmistrz Gminy i Miasta omówił budżet na 2020 rok, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zadań inwestycyjnych oraz przedstawił informację o usuwaniu folii pochodzących z działalności rolniczej.

W trakcie narady poruszono również sprawy związane z Funduszem Sołeckim.

W innych sprawach poruszony został temat związany z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Omówiony został też temat zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych i kulturalnych.

Zapraszamy do galerii