24 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wspólnie z Haliną Rzepecką – Skarbnikiem Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę na wykonanie części robót budowlanych objętych projektem pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap”.

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap” – podpisanie umowy z Wykonawcą

efrr samorzad

Wykonawcą tej części projektu jest Paweł Macioszek, prowadzący działalność gospodarczą pn.: PAWEŁ MACIOSZEK TRANSPORT PUBLICZNY+HANDEL+WYNAJEM PAWEŁ MACIOSZEK z Cielimowa.

Zadanie objęte kontraktem obejmuje przebudowę chodnika w miejscowości Kołaczkowo w pasie drogowym na długości 0,264 km wraz z posadowieniem bezobsługowej stacji naprawy rowerów i wiaty przystankowej oraz przebudowę chodnika w miejscowości Witkowo, ul. Nowa w pasie drogowym na długości 0,295 km.

Celem głównym projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo, poprzez zwiększenie roli transportu publicznego.

Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 30 września 2020 r. Wartość tego zakresu robót opiewa na kwotę 331 349,70 zł brutto. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.