Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał z Burmistrzem Marianem Gadzińskim umowę na wsparcie inwestycji przeznaczonej do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Budowa drogi dla rowerów Witkowo-Kołaczkowo

Całkowita wartość Projektu pod nazwą „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap” opiewa na kwotę 1.768.834,59 zł  natomiast dofinansowanie, które Gmina pozyskała to kwota 1.274.975,97 zł . Zadanie obejmuje budowę drogi dla rowerów Witkowo – Kołaczkowo, a w zakres robót wchodzą prace polegające na przebudowie dróg i chodników, montażu lamp hybrydowo – solarnych, bezobsługowej stacji naprawy rowerów, stojaka na rowery, ławek, koszy na śmieci i wiaty przystankowej.

Budowa drogi dla rowerów Witkowo-Kołaczkowo

Efektem zaplanowanej inwestycji ma być zwiększenie mobilności mieszkańców i dostępności do miejskich środków transportu, obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery i  poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Budowa drogi dla rowerów Witkowo-Kołaczkowo