logotyp - „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap”

29 września 2020 r. odbył się odbiór drugiej części prac objętych projektem pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap”, w którym uczestniczyli przedstawiciele witkowskiego samorządu oraz Wykonawcy.

Ta część zadania obejmowała przebudowę chodnika w miejscowości Kołaczkowo w pasie drogowym na długości 0,264 km wraz z posadowieniem bezobsługowej stacji naprawy rowerów i wiaty przystankowej oraz przebudowę chodnika w miejscowości Witkowo, ul. Nowa w pasie drogowym na długości 0,295 km. Tym samym zakończono całą rzeczową realizacji  projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wykonawcą tego zakresu prac był Paweł Macioszek, prowadzący działalność gospodarczą pn.: PAWEŁ MACIOSZEK TRANSPORT PUBLICZNY+HANDEL+WYNAJEM PEWEŁ MACIOSZEK z Cielimowa. Wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 331 349,70 zł brutto.