Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Ćwierdzin zyskał 1,05 km nowej drogi. W zakres prac wchodziło m.in. wykonanie robót ziemnych, podbudowy, ułożenie nawierzchni asfaltowej, wymiana przepustów oraz uzupełnienie oznakowania. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Transportowy – Sławomir Begier z Nekli za kwotę 1 037 000, 00 zł.

Inwestycję zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (667 853,75 zł.) oraz Województwa Wielkopolskiego (132 750, 00 zł).

tablica2

W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Burmistrz Marian Gadziński, jego Zastępca Marek Wiatrowski, wykonawca zadania Sławomir Begier z kierownikiem budowy Szymonem Majchrzakiem, Radny Rady Miejskiej Tomasz Janas, sołtys Sołectwa Ćwierdzin Krzysztof Szoszorek oraz Łukasz Misiewicz - pracownik Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

W 2020 roku Gmina i Miasto Witkowo pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w wysokości 867 669,16 zł na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

tablica dobra

W budżecie Gminy i Miasta Witkowo na 2021 r. zaplanowano 2 inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwsza z nich została zakończona we wrześniu br. i obejmowała przebudowę ul. Dojazdowej w Witkowie. Kolejną inwestycją współfinansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Ćwierdzin”.  Zakres zadania obejmuje kompleksową przebudowę drogi o długości 1,05 km. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące czynności: roboty ziemne, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego oraz uformowanie poboczy.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 037 000,00 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 667 827,64 zł. Wykonawcą robót jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli. Termin zakończenia zadania planowany jest na 25 października 2021 r.    

3 września br. odbył się odbiór inwestycji związanej z przebudową ulicy Dojazdowej w Witkowie. Zakres robót obejmował m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni, budowę miejsc postojowych z kostki betonowej, poprawę odwodnienia pasa drogowego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.

dojazd

Wykonawcą zadania była Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki z siedzibą w Gnieźnie za kwotę 261 617,67 zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200 000,00 zł.

dpr tablica rfil

„Przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie”

W 2020 roku Gmina i Miasto Witkowo pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w wysokości 867 669,16 zł na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie Gminy i Miasta Witkowo na 2021 r. znalazło się 5 inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jedną z nich jest rozpoczęta w czerwcu br. „Przebudowa ulicy Dojazdowej w Witkowie”.