W 2020 roku Gmina i Miasto Witkowo pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w wysokości 867 669,16 zł na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

tablica dobra

W budżecie Gminy i Miasta Witkowo na 2021 r. zaplanowano 2 inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwsza z nich została zakończona we wrześniu br. i obejmowała przebudowę ul. Dojazdowej w Witkowie. Kolejną inwestycją współfinansowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Ćwierdzin”.  Zakres zadania obejmuje kompleksową przebudowę drogi o długości 1,05 km. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące czynności: roboty ziemne, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego oraz uformowanie poboczy.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 037 000,00 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 667 827,64 zł. Wykonawcą robót jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier z Nekli. Termin zakończenia zadania planowany jest na 25 października 2021 r.