IV Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu