XI konferencja z cyklu "Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego"