Badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach