„Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania ulic – Poznańska i Stary Rynek  w Witkowie”