XXIV Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym VIII Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka