Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 20 października 2022 roku