XII konferencja z cyklu „Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego”