„Noc spisowa” 25 września 2021 r.  Urząd Gminy i Miasta w Witkowie od godz. 15:00 do 21:00