Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zaprasza Braci Kurkowych oraz miłośników strzelectwa sportowego na zawody strzeleckie o tytuł „KRÓLA ŻNIWNEGO KBS WITKOWO A.D.2021”. 

Zawody odbędą się w dniu 26.09.2021 r. od godziny 11:00 na strzelnicy myśliwskiej w Orchowie. 

Program zawodów:

- godz. 11:00 - zbiórka na strzelnicy.

- godz. 11:13  - rozpoczęcie strzelań:

          o tytuł: Króla Żniwnego KBS Witkowo A.D. 2021  - strzelają wyłącznie Bracia KBS Witkowo z broni czarnoprochowej,

          do Tarczy fundowanej przez Króla Żniwnego KBS Witkowo A.D.2019 - 2020  Brata Macieja Chosińskiego – ogólnodostępna,

          do Tarczy Rocznicowej reaktywacji KBS Witkowo  - ogólnodostępna,

          do Tarczy fundowanej przez Pana Mariusza Mądrowskiego – ogólnodostępna,

          do tarczy losowej – ogólnodostępna,

          do Kura – ogólnodostępna.

Przewidziane jest strzelanie z broni kolekcjonerskiej.