Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 24 marca 2020 roku