Na stronie internetowej www.pkw.gov.pl znajdują się wszelkie akty prawne, uchwały Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyjaśnienia i stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018. 

Najważniejsze uchwały Państwowej Komisji Wyborczej:

 1. Kodeks Wyborczy
 2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 5. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 6. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Poniżej zamieszczono linki do prezentacji szkoleniowych dla członków obwodowych komisji wyborczych. Prawa autorskie do prezentacji ze szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych należą do Krajowego Biura Wyborczego.

Materiały szkolenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych - Prezentacje

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia wyborów - Prezentacja
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalania wyników – Prezentacja
 3. Definicja znaku X - Prezentacja
 4. Przykłady i omówienie protokołów OKW - Prezentacja

Kanał informacyjny (RSS) konińskiej Delegatury KBW - http://it.konin.pl/wybory/